Jak pro představu vypadá spolupráce s námi ...

1 - Úvodní setkání
První schůzka může být u nás v ateliéru či rovnou u Vás na místě stavby. Jde o to se poznat, společně se seznámit a pobavit se o vašem záměru. Dáme kávu nebo čaj a pobavíme se o tom, jaké jsou Vaše představy, vize, přání a sny, které byste chtěli zrealizovat.

2 - Příprava projektu, vstupní průzkum a analýza
Potřebujeme poznat nejen místo stavby, ale hlavně Vás a ty, pro které je projekt určen a komu bude prostor/stavba sloužit. Vždy děláme průzkum místa a blízké lokality, zkoumáme územní plán a stanovujeme si základní přednosti a limity. Také pro Vás připravíme specifický dotazník, který nám přiblíží vaše potřeby a dotvoří nám celkový obrázek okolo projektu. Řekneme si také, co by bylo dobré také připravit na začátek projektu(např. geodetické zaměření, existence sítí v okolí pozemku, atd.)

3 - Zadání/stavební program
Z předešlého pak dáme společně do kupy už detailnější zadání a utvoříme základní stavební program – co bude daná stavba/místo obsahovat za místnosti či plochy a jak by vše mělo fungovat, jaké dílčí vazby by zde měli být realizovány.

4 - Architektonická studie
Ze zadání a stavebního programu pak navrhujeme, skicujeme a házíme myšlenky na papír. Průběh s vámi postupně konzultujeme, společně řešíme možné varianty a možnosti, jak co udělat. Výsledkem je komplexní architektonická studie s vizualizacemi, výkresy, bilancemi a základními propočty. Máme k dispozici i 3D tiskárnu, takže není problém udělat i model, na kterém si to budete umět třeba lépe představit.

5 - Návrh interiéru
Možným rozšířením je dotáhnout celou věc i včetně interiéru. Tedy od celkové materiality a barevnosti vnitřních prostor, přes podobu vestavěného nábytku, řešení koncových prvků svítidel a zařizovacích předmětů, až po specifikaci volně stojícího nábytku.

6 - Projektová dokumentace
Zkreslíme a připravíme autorizovanou projektovou dokumentaci dle potřeby projektu – pro územního rozhodnutí, stavební povolení či pro provedení stavby. Na projektu vždy spolupracujeme s kvalifikovanými specialisty, např. na statickou část projektu, vzduchotechniku, zdravotechniku, požární bezpečnost, energetický audit objektu apod. Pracujeme v BIM (Building Information Modeling), takže kontrola nad projektem je na vysoké úrovni. Klient pak má od nás kompletní dokumentaci nejen v papírové podobě, ale i v podobě 3D interaktivní platformě BIMx.

7 - Získání stavebního povolení
Vyřídíme a zajistíme veškerá nutná vyjádření všech nutných dotčených orgánů k povolovacímu legislativnímu procesu a vyřídíme povolení stavby.