Aktuální projekty

Mezi domy ... v Andalu

Návrh respektuje charakter zástavby okolních domů v historické části města Andalo.

Dům roste uvnitř a navenek působí nedotčeně, klidně, vyrovnaně...

Poslední podlaží je srdcem celého domu s krásným výhledem na město Andalo

Nová konstrukce střechy je zvednutá o 80 cm pro zvětšení světlé výšky a plochy v hlavním obytném prostoru

Dvě fasády (viditelné pláště budovy) respektují charakter vrstev, které můžeme najít na domech v okolí. Sklep – kamenný charakter, druhé podlaží – omítka, třetí a čtvrté podlaží – obklad dřevěnými latěmi...

Autor architektonického konceptu: Michal Rouha
Spolupráce: The Hong Nhung, Lucia Kanderová
Kooperace, Itálie: Roy Emiliano Nash – P.U.R.A.
Místní odborný konzultant: Loris Bottamedi

Dům se nachází v malém městě na severu Itálie – v Andalu. Město je součástí regionu Trentino-Alto Adige v provincii Trento. Stávající dům stojí na pozemku uvnitř chráněného historického jádra. Ze tří stran je obklopený stavbami jemu podobnému charakteru. Stavba původně sloužila k hospodářským účelům. První podlaží bylo využíváno jako sklep, druhé podlaží bylo obytné a třetí podlaží sloužilo jako stáj pro dobytek. V posledním podlaží byl sklad sena. V současnosti je budova opuštěná a nevyužívaná. Komplikovaný tvar budovy je typický pro rostlou strukturu starého italského města. Problémem jsou majetkoprávní vztahy. Hlavní fasády domu ustupují od uliční čáry směrem dovnitř pozemku. Dům vyplňuje zbývající místo mezi sousedícími domy. Dům je domem mezi domy.

Koncept návrhu respektuje charakter zástavby okolních domů v historické části města Andalo. Dům roste uvnitř a navenek působí nedotčeně, klidně, vyrovnaně. Nová obytná funkce generuje jen velmi nenápadné zásahy do vnějšího výrazu domu. Návrh využívá dvě hlavní fasády, které jsou odkryté (asi 30% plochy v porovnání se solitérním domem o 4 volných fasádách). Prostory ve styku s těmito fasádami jsou těmi nejdůležitějšími v celém domě. Jsou to prostory, ve kterých navrhujeme hlavní obytné místnosti. Chodby, koupelny a toalety jsou ve druhém plánu za obytnými místnostmi. V posledním plánu dispozice domu je hlavní schodiště, vertikální propojení 2., 3. a 4. podlaží. Návrh dvou hlavních vstupů ve dvou různých podlažích činí dům přístupnějším. Dva vstupy také umožňují budoucí rozdělení domu na dvě samostatné jednotky. Dalším důležitým prvkem našeho návrhu je zvednutí střechy za účelem zvětšení světlé výšky a tedy i plochy posledního podlaží, kde se nachází hlavní obytná místnost. Poslední podlaží je srdcem celého domu s krásným výhledem na město Andalo. Nejdůležitějším místem je obývací místnost s velkým stolem, pohodlným sezením a hrací místností. Dvě fasády – viditelné pláště budovy – respektují charakter vrstev, které můžeme najít na domech v okolí… Sklep – kamenný charakter, druhé podlaží – omítka, třetí a čtvrté podlaží – obklad dřevěnými latěmi.

Dům má čtyři obytná podlaží. Každé podlaží, včetně toho čtvrtého – posledního, má vlastní vstup. V 1. podlaží navrhujeme zachovat vinný sklep, propojený s předzahrádkou, která vznikla posunutím fasády od ulice. Předzahrádka může být využívána k parkování nebo jako malé chráněné místo k umístění stolu se židlemi. Druhé podlaží má hlavní vstup též zepředu, po hlavním schodišti se vystoupá na balkon a odtud lze vejít dovnitř. V 2. podlaží je navržena hlavní ložnice s koupelnou, sklad a interiérové schodiště propojující všechny horní podlaží. Do 3. podlaží lze také vstoupit vchodem ze severní strany. Toto podlaží má dvě ložnice a jednu koupelnu. Ve druhém plánu podlaží je hlavní chodba, kterou lze částečně využívat ke skladovacím účelům. Společná obývací místnost s velkou kuchyní je v nejvyšším, čtvrtém podlaží. Dispoziční uspořádání je připraveno pro možné budoucí rozdělení domu na dvě samostatné obytné jednotky.

Stávající strukturu budovy jsme se rozhodli respektovat a příliš ji neměnit. Ve sklepě se nachází staré kamenné klenby, které jsou očividně propojené se sousedními domy. Ve druhém a třetím podlaží respektujeme stávající strukturu a přidáváme nové jádro schodiště do třetího plánu. Čtvrté podlaží je navrženo jako další, nový stupeň struktury se třemi platformami v dispozici. V tomto podlaží doplňujeme nosnou konstrukci sloupy, které nesou novou vyvýšenou konstrukci střechy. Střecha je zvednutá o 80 cm pro zvětšení světlé výšky a plochy v hlavním obytném prostoru.

Město Andalo leží v údolí, mezi horami v italské oblasti Trentino

Historické fotografie - atmosféra davných časů

Typologie okolních budov

Fotodokumentace stávajícího stavu objektu a blízkého kontextu

Mapa širších vztahů

Situace ... patrná rostlá struktura města

Stávající stav - Stavba původně sloužila k hospodářským účelům

Stávající stav - První podlaží bylo využíváno jako sklep, druhé podlaží bylo obytné a třetí podlaží sloužilo jako stáj pro dobytek. V posledním podlaží byl sklad sena. V současnosti je budova opuštěná a nevyužívaná

Koordinace - Stávající strukturu budovy jsme se rozhodli respektovat a příliš ji neměnit. Ve sklepě se nachází staré kamenné klenby, které jsou očividně propojené se sousedními domy. Ve druhém a třetím podlaží respektujeme stávající strukturu a přidáváme nové jádro schodiště do třetího plánu

Koordinace - Čtvrté podlaží je navrženo jako další, nový stupeň struktury se třemi platformami v dispozici. V tomto podlaží doplňujeme nosnou konstrukci sloupy, které nesou novou vyvýšenou konstrukci střechy

Skici vznikly skoro na místě stavby ...

Poslední patro jako místo s největším potenciálem - obývací místnost s velkým stolem, pohodlným sezením a hrací místností

Koncept v jednoduchých schématech

Animace jednotlivých pater

Axonometrie jiho-západní fasády schované mezi domy

Axonometrie jiho-východní fasády s hlavním vchodem, schody na balkon a předzahrádkou k parkování nebo jako malé chráněné místo k umístění stolu se židlemi

Jednotlivá podlaží ... sklep zůstává a vznikají tři nové obyvatelné úrovně s dvěma vstupy

Dispoziční uspořádání je i připraveno pro možné budoucí rozdělení domu na dvě samostatné obytné jednotky

Byt s nikami

Byt s nikami reflektuje potřebu mít vždy své místo v prostoru

Nika, která se objevuje na několika místech v bytě vyjadřuje jasný akcent, kontrastní i materiálový - zde se něco dějě, zde něco dělám

Společné prostory - kuchyň s jídelnou, obývací pokoje a pracovna jsou mezi sebou propojeny, aby tak vytvořily velký sdílený prostor

Dětský pokoj se zelenou nikou ve východním rohu půdorysu, má nejlepší a nejklidnější orientaci ke světovým stranám s krásným výhledem do přilehlých zahrad

Ložnice orientovaná také na východní přilehlé zahrady je přístupná ze dvou směrů, od kuchyně a přes tajné dveře do šatny z prostoru pracovny

Minimální rozměry koupelny si vyžadovaly maximální využití každého centimetru

Autor: Michal Rouha
Spolupráce: Lucia Kanderová, The Thi Hong Nhung, Kristýna Rajdlová,Anna Hermannová
Vizualizace: Pavel Vinter, ZAN studio
Lokalita: Praha

Zadání
Zadáním bylo navrhnout bytovou jednotku dle potřeb nových obyvatel a rekfletovat v něm jejich potřeby, přání a zvyky. Bytová jednotka se nachází v Praze v ulici Na Vrstvách. Je ve třetím patře jednoho bytového domu ze 60.tých let.

Vstupní analýza
Po prvotním seznámení s klienty, provedení předbéžné analýzy, byly realizovány výstupy ze strany klienta - pocitová mind-mapa s prvky stavebního programu, scénář typického dne a zkreslené byty s komentáři, ve kterých klienti trávili svá léta v minulosti. Dále bylo provedeno základní ověření půdorysu a zpracování digitálního výstupu stávajícího stavu bytové jednotky.

Koncepce
Výsledkem těchto vstupních analýz bylo vytvoření dvou základních variant - bytu s nikami a bytu s barevným srdcem. Byt s nikami, reflektuje potřeby mít vždy své místo v prostoru ... niku, která se objevuje na několika místech v bytě a vyjadřuje jakýsi akcent a to i kontrastní materiálový - zde se něco dějě, zde dělám to a to. V tomto případě jsme k bytové jednotce přistupovali neinvazivně a respektovali jsme všechny nosné stěny v jednotce. Úprava se týkala vždy jen nenosných příček.

V druhém případě jsme do bytové jednotky šáhli trochu razantněji a prováděli jsme i otvory v nosných stěnách. V tomto případě se pak jedná o byt s barevným srdcem, kde ústřední motiv hreje ložnice se šatnou, jako materiálově barevné srdce celého bytu, které je ze tří stran obklopeno ostatními navazujícími prostory.

Funkční prostorové schéma bytu = výsledná dispozice
Základní funkční vztahy v bytové jednotce, kontext místa s jednotlivými výhledy do krajiny a pozicí balkonu, toto vše předurčilo základní rozprostření jednotlivých místností v rámci bytové jednotky.

Horní severní část se vstupní halou, toaletou a koupelnou navazuje dále na dětský pokoj. Dětský pokoj v této pozici, východním rohu půdorysu, má nejlepší a nejklidnější orientaci ke světovým stranám a krásný výhled do přilehlých zahrad. Ze vstupní haly se dostanem dále do kuchyně, která je v centrální části půdorysu. Na kuchyň navazuje hlavní ložnice se soukromou šatnou, která je umístěna na východní fasádě, také s výhledem do klidné zahrady. Jižním směrem je pak na kuchyň plynule navázán obývycí prostor přes již existující otvor ve zdi. Obývací pokoj je pak orientován na jih do ulice. K obývacímu prostoru je pak přičleněn prostor pracovny/dalšího pokoje, který se dá přes skládací dveře otevřít či úplně uzavřít. Pozice pracovny v jižním rohu je zde volená záměrně kvůli lepšímu přístupu k balkonu z obývacího prostoru a využívání ho i v rámci společenských událostí.

Původní dispozice objektu byla 3+1 s velkou vstupní halou

Současný stav - bytová jednotka se nachází ve třetím patře bytového domu z 60.tých let

Prvotní skica návrhu bytové jednotky s nikami, kde byla maximální část bytu věnována společnému prostoru

Základní funkční vztahy v bytové jednotce, kontext místa s jednotlivými výhledy do krajiny a pozicí balkonu, toto vše předurčilo základní rozprostření jednotlivých místností v rámci bytové jednotky

K bytové jednotce jsme přistupovali neinvazivně a respektovali jsme všechny nosné stěny, úprava se týkala vždy jen nenosných příček

I malými zásahy je možné vytvořit velkorysý prostor, kde si každý člen rodiny najde svoje místo ... svoji niku!

Bílé stěny, bílý nábytek, dřevěné podlahy a dveře jsou doplněny o výrazné syté barvy jednotlivých nik ... "Hlavně nic pastelovýho!"(komentář klienta)

... ještě jedna momentka od stolu

... do obývacího prostoru

... do pracovny

... průhled na křeslo

Trojhalí TGS

Raumplan, jako pojem prostorového plánu je hlavní myšlenkou návrhu. Prostorová mřížka je využívána dle potřeb jednotlivých podlaží a vytváří tak lokální horizontální i vertikální propojování prostorů...

Autor: Michal Rouha, Lucia Horkavá
Spolupráce: Anna Hermannová, Nhung Hong, Lucia Kanderová, Filip Kocourek, Tereza Stambolijská
Autor krajinářské části: Radka Matoušková
Vizualizace: Adam Preisler
Lokalita: Mýto, stávající sídlo firmy

Idea tří průmyslových hal - „TROJHALÍ“ vychází z čiré potřeby místa pro výrobní prostory. Minoritní náplň v nově budovaném objemu hal zastupují prostory administrativy, přednáškového sálu, stravovacího zázemí a vstupního foyer na východní straně. Dvě stávající haly, které v současné době fungují jako výrobní hala s administrativou a hala sloužící jako sklad nenápadně předurčuje budoucí rozvoj haly na jihu, která nyní funguje jako základna firmy TGS. Vestavba třetí haly mezi stávající haly za účelem zachování maximální kapacity skladovacích prostor a postupné budování a rozšiřování firmy v dalších fázích – zbourání stávající skladové haly na severu a vybudování nové odpovídající haly s administrativou s vyšší stavební výškou.

Jednotlivé haly v navrhovaném budoucím uskupení na sebe navzájem v interiéru i v exteriéru navazují. Hlavní administrativní část situována do východní části hal a je hlavním srdcem celého areálu. V těchto místech se haly v gradaci prodlužují a rozmělňují v rámci dalšího protažení poloviční šířky jednotlivých hal. Tímto způsobem se vytváří jakýsi pomyslný paraván k blízké dálnici. Východní část tak tímto posunutím objemů získává jemné a drobnější měřítko bez asociace k průmyslovým halám. Toto řešení dále také umožňuje vytvoření dílčích zákoutí, jakých-si předzahrádek pro administrativní provoz.

Raumplan, jako pojem prostorového plánu jasně definující prostorové uspořádání je hlavní nosnou myšlenkou návrhu. Tato myšlenka souvisí s typologickým řešení oblasti teorie architektury ve vztahu k významu prostoru a konstrukce. Prostorová mřížka je využívána dle potřeb jednotlivých podlaží a vytváří tak lokální horizontální i vertikální propojování prostorů. Dále pak mřížka v místě vstupu vybíhá i ven z hlavní středové haly, zdůrazňuje tak hlavní vstupní prostor a určuje hlavní charakter i vstupního parteru trojhalí. Prostorový řád tak navazuje na ideje architekta Yona Friedmana z Maďarska a jeho koncept Spatial City ve vztahu k modulární architektuře. Modularitou ve vztahu k prostorové mřížce se zabýval i Piet Blom či Sou Fujimoto (Serpentine Pavilion, 2013, London). S prostorovou mřížkou ve svých konceptuálních a minimalistických dílech pracoval i americký výtvarník Sol LeWitt (výstava Between the Lines, Milano; díla Sculpture Garden, 13/11, 12x23x12 či Horizontal Progression).

Jedeme po dálnici, je pěkné počasí a míříme do nově otevřeného průmyslového komplexu firmy TGS v Mýtě u Rokycan. Již při sjezdu na 50km od Prahy nás upoutá pohled na tři haly v blízkosti dálnice. ...

Prostorové mřížka vybíhá z interieru ven a zdůrazňuje tak hlavní prostor vstupu.

Proces vytváření celkového objemu stavby

Idea tří průmyslových hal - „TROJHALÍ“ vychází z čiré potřeby místa pro výrobní prostory

Základní hierarchii tvoří hlavní nosný skelet haly – rámové nosníky po 7.5m, vyplněny prostorovou mřížkou a opláštěny sendvičovou konstrukcí

Minoritní náplň v nově budovaném objemu hal zastupují prostory administrativy, přednáškového sálu, stravovacího zázemí a vstupního foyer na východní straně

Jednotlivé haly v navrhovaném budoucím uskupení na sebe navzájem v interiéru i v exteriéru navazují

Prvnímu podlaží dominuje vstupní hala, která nás dovede až do výrobní haly. Navazuje na ní přednáškový sál a společná jídelna ...

Z haly vystupujeme do prostoru kanceláří, které jsou členěny na pomocí boxů s oddechovými a setkávacímí prostory vsazenými do prostorové mřížky

V posledním podlaží nalezneme osobitou kancelář ředitele s dalšími prostory pro řízení firmy

Vstupní hala je nejvyšším prostorem a opticky i funkčně propojuje všechny místa v budově

Terasový sál slouží jako střetávací prostor pro zaměstance nebo klienty, pro organizování nejrůznějších akcí od školení po volnočasové aktivity a párty a to díky variabilnímu druhu sezení

Vstupní prostor nabízí průhled skrz celý dům až do útrob výrobní haly

Modulové vytváření pracovního místa pomocí dělících variabilních úložných buněk, vytváří intimnější tiché prostory ideální pro práci

Terasový prostor vytváří příjemné a útulné místa i při své poměrně velké velikosti, důležitým prvkem je mechová stěna, která plní i akustickou funkci

Jídelna respektuje stávající nosnou konstrukci, která je doplněna o pohodlné sezení, dřevěné lavice, mechové stěny a je propojena s venkovním prostorem, kde se nacházejí pobytové terasy u vody

TECHNICKÉ INSTALACE OBJEKTU

Nové rozvody vody a vedení kanalizace bude řešeno samostatně, nezávisle na první hale, případně se ověří v rámci dalších fází napojení na vnitřní technickou infrastrukturu haly první. Dispoziční řešení vyšších podlaží je navrženo s ohledem na svislé stoupací vedení v maximální míře u vnějších stěn, aby vedení instalací bylo co nejjednodušší. V úrovni 1NP se předpokládá standardní napojování v úrovni základů(kanalizace). Ohřev vody do nových hal, bude zajišťovat nový plynový kotel. Zpracování dešťových vod se uvažuje využitím ve vstupním parteru objektu, jako proměnné vodní plochy v rámci navržených průlehů, které by byly navzájem propojeny s přepadem do akumulační nádrže s dalším bezpečnostním přepadem. Venkovní vodní plochy budou pozitivně ovlivňovat vstupní parter objektu a využívání venkovních pobytových ploch.

VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ TROJHALÍ

V rámci celkového uvažování nad budoucím růstem a rozvojem areálu, se předpokládá zachování plynového kotle pro vytápění původní haly a oddělení technologického systému vytápění pro další navazující objekty. U střední haly se uvažuje o spojení systému vytápění a systému chlazení v jedno v rámci celkového celoročního fungování objektu – VRV či VRF systém (např. Daikin, Samsung), s centrálními jednotkami na střeše. Distribuce tepla/chlazení bude řešeno lokálními jednotkami nad pracovními místy v přiznané a viditelné formě.

VZDUCHOTECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Z hlediska vzduchotechniky se uvažuje o nových čtyřech samostatných celcích, které by měly samostatné jednotky na střeše a obstarávaly by komfort vnitřního prostředí z hlediska potřebné výměny vzduchu. Jedná se prostor celé kuchyně, prostoru restaurace, přednáškového sálu a hlavního prostoru open-space v druhé hale. Fungování kanceláří v první stávající hale bude v maximální míře zachován a technologicky oddělen.

Návrh obsahuje koncepční krajinářský návrh řešení okolitých prostor a to i s ohledem na hospodaření s dešťovými vodami

SPECIFIKA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

Plochy zachycující dešťovou vodu:
střechy 7 100 m2 + zpevněné plochy 4 000 m2
Odhadovaný objem zachycené dešťové vody:
střechy 2800 - 3300 m3/rok + zpevněné plochy 1800 - 2300 m3/rok
Odhadovaný objem celkem 4600 - 5600 m3/rok

Pro manipulační plochy nákladní dopravy je nutné počítat s úniky olejů a maziv, které je nutné z vody odstranit.

LOKÁLNÍ MOŽNOSTI HSV

Norma vodního hospodářství TNV 75 9011 požaduje při výstavbě průmyslových hal likvidaci dešťové vody na pozemku stavby vsakováním a minimalizaci vypouštění dešťových vod do kanalizačního řádu. Z geologických a hydrogeologických charakteristik lokality vyplývá, že řešené území se nachází v oblasti s velmi špatnými přirozenými vsakovacími schopnostmi. Je tedy nutné počítat s realizací technických opatření buď formou zasakovacích bloků nebo tunelů s podporou podzemních retenčních nádrží. Velmi efektivní jsou také povrchové nádrže, které vodu dočasně zadrží, prodlouží dobu vsaku a podpoří management dešťové vody formou odparu. Z estetického hlediska navíc zpříjemní vstupní parter a pozitivně ovlivní lokální mikroklima. Pro přesný a detailní návrh řešení dešťových vod budou důležité výsledky geologického průzkumu, které stanoví půdní kapacitu vsaku. Na základě těchto hodnot bude možné definovat přesný management hospodaření s dešťovou vodou.

A) VARIANTA BEZ ZELENÉ STŘECHY
Dle předběžných výpočtů vychází retenční objem vsakovacího zařízení pro sběr vody ze střech přibližně na 300 m3 a velikost vsakovací plochy přibližně na 234 000 m2. Realizace technických opatření tohoto rozsahu nejsou proveditelné. Hodnoty navíc nezohledňují objemy odvedené ze zpevněných ploch. Kombinací prvků otevřené vodní plochy, podzemních retenčních nádrží a povrchových průlehů pro prodloužení délky vsaku se situace výrazně zlepší. Bude však nutné počítat s podporou regulovaného odtoku do vodního řadu. Variantou je i realizace podzemních retenčních nádrží pro potřeby využití dešťové vody jako vody užitkové (toaleta, provozní voda atp.). Toto řešení by technickým opařením managementu dešťové vody výrazně ulevilo.

B) VARIANTA SE ZELENOU STŘECHOU
Kombinuje realizaci extenzivních zelených střech, vodních ploch a zasakování na pozemku. S ohledem na charakteristiky lokality jde o nejšetrnější a nejefektivnější variantu hospodaření s dešťovými vodami. V případě zelené střechy se objem dešťových vod odváděných ze střech sníží přibližně na třetinu. Navíc zelená střecha funguje výborně jako izolant v letních i zimních měsících. Ozelenění nemusí být realizováno v celém rozsahu plochy střechy, i jen částečné řešení bude znamenat rozdíl.

Obě varianty počítají s realizací podzemní retenční nádrže a s možností využití dešťové vody pro potřeby závlah rostlin v areálu. Bodem k zamyšlení je nabízet kumulovanou dešťovou vodu provozovatelům okolních polí. Toto řešení není dnes rozhodně běžné a určitě bude obnášet časově náročné vyjednávání podmínek. Nicméně s ohledem na stále se měnící klima začne být, dříve nebo později, voda cenou komoditou a možnosti nakládání s ní se budou rozvíjet.

Dům na náměstí

Autor: Michal Rouha
Spolupráce: Lucia Kanderová, Hana Švehlová, The Nhung Hong, Marie Delongová
Vizualizace: Pavel Vinter-ZAN studio
Lokalita: Rtyně v Podkrkonoší

Rekonstrukce objektu z počátku 20. století
Jedná se o klasický městský dům s parterem, obytnými patry a podkrovím. Nachází se v malém městě v Podkrkonoší, avšak v centrální části na hlavním náměstí.

Původním architektem byl nemálo známý Josef Záruba-Pfeffermann. Celkový konstrukční stav objektu je v dobrém stavu. Nejsou třeba velké zásahy, avšak kvůli lepšímu využití podkroví lze uvažovat o nahrazení původních dřevěných prvků ocelovou konstrukcí. Byty v druhém a třetím podlaží jsou momentálně nevyhovující dnešním požadavkům. V podkroví se nacházejí dva velké prostory, které nejsou dosud využívané. Prostor přilehlé zahrady je zanedbaný.

V návrhu bylo pro nás nejdůležitějším faktorem respektování pozice domu vůči městu a zachování důstojnosti původního architektonického návrhu. Což se projevuje minimálními zásahy do vnější obálky, ty probíhají pouze na vedlejších fasádách, které nelícují s náměstím. Na omítce dojde k lokálním opravám a celkovému sladění barevnosti. Požadavkem klienta bylo i přidání vnějšího stínícího systému. Charakteristické pro dům je dále plasticita a drobné reliéfní detaily v omítce, které zanecháváme a doplňujeme je o další moderní kovové prvky. Dispozice bytů přizpůsobujeme požadavkům pro bydlení v dnešní době. Byty jsou vzhledem k podlažní ploše převážně 2+1 nebo 2kk. V severně orientované zahradě je vizuálně nejvýraznějším prvkem přístřešek, který v sobě spojuje místa pro parkování a sklady. Vjezd do zahrady je nově předlážděn a zbytek plochy je ponechán obyvatelům domu pro volnočasové aktivity jako soukromá společná zahrada.

Polyfunkční objekt je součástí hlavního náměstí ve Rtyni v Podkrkonoší a spoluvytváří jeho charakter

Celkový přístup k rekonstrukci byl volen spíše citlivě, s ohledem na charakter a důležitost objektu ve městě

Původním architektem objektu byl nemálo významný Josef Záruba-Pfeffermann

Původní stav - dům i zahrada byly neudržované a zanedbané

Řešený objekt se nachází na Náměstí Horníků ve Rtyni v Pokrkonoší

Původní a navrhžený stav - nově na zahradě přibylo kryté parkování, sklady a venkovní posezení s grilem na oddělné soukromé zahradě

Návrh byl zaměřen na celkovou úpravu objektu i s přilehlými okolními prostory

Větší zásahy do obálky objektu se odehrávají hlavně do stran, které nejsou v kontaktu s uličním prostorem či náměstím

Obálka objektu - navrhovaná barevnost se inspiruje charakterem okolních důležitých městských domů

Detail soklu u vstupního schodiště - charakteristické jsou drobné reliéfní detaily v omítce i na soklu

Detail okenního prvku - venkovní stínění je schováno do horního nadpraží okna a úkosem fasády se nemění stávající proporce okenního otvoru

Detail hrany střechy - oplechování, dešťové svody, základní klempířina je sjednocena do jednoté barvy

Původní stav -> navrhovaný stav ... pohled z prostoru náměstí

Původní stav -> navrhovaný stav - V přízemí navrhujeme úpravu kanceláře jako otevřený prostor pro práci a relax s poloprůhlednou stěnou v prostoru

Původní stav -> navrhovaný stav - V druhém nadzemním podlaží se navrhovali nové dispozice bytových jednotek s efektivnějším využitím stávajících prostor

Původní stav -> navrhovaný stav - Podkrovní část objektu je z větší části nově využita pro bydlení

Původní stav -> navrhovaný stav - Jeden z podkrovních bytů je díky vysoké světlé výšce řešen jako mezonetový se spacím patrem

Nejvýraznějším zásahem v objemu domu je vikýř na východní stranu domu, zlepšuje se tím i vnitřní prostor nově obytného podkroví

Všechna okna budou vyměněna za nová dřevěná, jejich rozměr ani členění se měnit nebude a tím bude zachován původní výraz domu

Střešní krytina objektu zůstává původní, dojde k celkovému barevnému sjednocení spolu s novými prvky oplechování

Původní stav -> navrhovaný stav ... pohled z přilehlé ulice

Potfolio architektonické studie ... aneb 148 stran myšlenek a nápadů

Kancelář pro ředitele

Ťuk, ťuk ... ... ... Ano, dále ...

Nová kancelář pro ředitele je laděna do přírodních tónů dřeva, které jsou doplněny drobnými prvky v černé barvě

Hlavní stůl do "L" poskytuje prostor na práci i na jednání s kolegy

Hlavní charakter místnosti je definován neotřelým rámování rohů místnosti, kde je ukryto veškeré vedení technických instalací

Úložné prvky jsou navrženy z tyčové ocelové konstrukce, do které jsou vsazeny police či skřínky

Tyčová ocelová konstukce působí lehkým dojmem a poslouží i jako věšák

... nebo i jako galerie pro suvenýry z dalekých cest

Prvky topení byly ponechány a pod novými parapety zakryty demontovatelným děrovaným plechem

Nové bezfalcové vstupní dveře s dubovou dýhou byly osazeny včetně nové obložkové zárubně

Podlaha byla zvolena s ohledem na původní charakter podlah v budově jako parketová ... akorát ve větším formátu

Detail přechodu - podlaha, podlahová lišta a kryt radiátoru

Interiér doplňují umělecké obrazy z dalekých cest

...

Autor: Michal Rouha
Spolupráce: Filip Kocourek, Lucia Kanderová
Místo: společnost Intecha
Realizace: Dozet - Luděk Bouček 
Fotografie: Michal Rouha

Rekonstrukce kanceláře ředitele se týkala jedné celé místnosti, včetně podlahy a vstupních dveří ... místnost byla ve velmi neadekvátním stavu s ohledem na skutečnost, kdo prostor užívá. V kanceláři bylo použito vícero typů dekorů dřeva (na podlaze, na nábytku), nábytek v tmavém dekoru pak prostor spíše zmenšoval a zahušťoval, použité prvky osvětlení i stínění byly zastaralé a všudypřítomné lištování elektroinstalací nepůsobilo nijak reprezentativně.

Zadáním pro nás bylo upravit místnost tak, aby působila vzdušně a adekvátně k člověku, který ji používá, umístit stůl a úložné prostory s ohledem na uživatelsky stanovené požadavky a dále v maximální možné míře respektovat rozvody problematické rozvody elektroinstalací a technických zařízení (klimatizace, vytápění).

Základním principem návrhu pak bylo obrátit "to" negativní v "něco" pozitivní ... ve prospěch nového interiéru. Orámování celého prostoru, zachování všech technických rozvodů a jejich ukrytí do rohových dřevěných demontovatelných profilů dalo interiéru základní výrazový nádech i samotnou koncepci. Ocelové tyčové prvky pak vetkly určitou lehkost i do samotných úložných prostorů v kanceláři. Hlavní dubová deska stolu do L, kde je hlavní pracovní místo ředitele i prostor pro jednání s partnery, je podporována jen třemi obdélníkovými subtilními konstrukcemi z jeklových ocelových profilů. Nové osvětlení tvoří jednoduché zavěšené liniové profily, umístěné nad hlavními pracovními místy v kanceláři.

Stávající stav ... aneb jak to vypadlo před rekonstrukcí

První skica ...

... a druhá skica představy návrhu

Prostorový půdorys kanceláře

Prostorový řez kanceláří

Jednoduchá perspektiva návrhu rekonstrukce

...

Vila v Anglické ulici

Vilu v Karlových Varech najdeme u ulice Anglická v jihovýchodní části města

Objekt vily ctí řád a přirozenou opravdovost materiálů

Cihelná fasáda objektu podporuje její přirozenost

V soukromější části pozemku je u vily venkovní bazén

Bazén je v blízkém kontaktu se spodním podlažím, kde se nachází soukromé wellness

...

Pohled na vilu ze zeleného vnitrobloku, kde je orientováno prosklení pobytových místností

Autor: Michal Rouha, Lucia Kanderová
Místo: ulice Anglická, Karlovy Vary

Pozemek se nachází v Karlových Varech ve východní lokalitě, která je charakterem klidné vilové čtvrti. Ulice Anglická je charakteristická solitérními prvorepublikovými vilami. Jedná se o velice klidnou lokalitu.

Řešená parcely mají parcelní čísla 454/1 a 454/3. Pozemek je svažitého charakteru směrem na sever do vnitroblokového prostoru. Přístup na pozemek je z jižní strany od ulice Anglická. U stávajícího plotu vede chodník a mezi chodníkem a komunikací je zelený pruh.

Předurčení výškově rozdílného uspořádání domu s jedním hlavním centrálním schodištěm je dána hlavně svažujícím se pozemkem směrem na sever. Tento aspekt tak dává možnost vzniknout převýšenému hlavnímu obytnému prostoru, které je orientováno do volného prostoru zeleného vnitrobloku. Celý prostor obytného prostoru je o půl patra vyvýšen od výškové úrovně vstupu do objektu. Kuchyně s jídelnou pak doplňuje obytný prostor na jihu a velkým prosklením na jih se tak dostává i světlo do vnitřní dispozic domu. Pod hlavním prostorem je snížen prostor s venkovním bazénem, malým wellness a technickým zázemím celého domu. V horních patrech domu jsou pak soukromé pokoje a ložnice s odpovídajícím hygienickým zázemím. Orientace domu se s výškou mění a poslední uskočené patro má i svůj soukromý balkon na západní stranu.

Fasáda domu je řešena s odkazem na materiálovou pravost a ryzost - obkladovými cihlami podlouhlého formátu ve třech odstínech. Tmavý odstín je dole, světlý odstín cihly naopak nahoře. Cihelná fasáda je pak doplněna o betonové lemování, které podtrhuje okenní prvky. Okna, dveře i vjezdová vrata jsou šedá, hliníková. Venkovní parter je pak kombinací betonu, přírodního kamene a zelené zahrady.

Venkovní bazén domu s přidruženým vnitřním wellness jsou ukryty od ulice za domem na nižší nivelitě domu. Bazén má kolem sebe moderní betonovou terasu a je částečně pod přesahem objektu, takže blízké sezení u domu si pak může člověk vychutnat i za krátkodobé nepřízně počasí. Sauna ve wellness pak má krásný výhled přes bazén do zelených částí zahrad blízkých vil.

Lokalita a místo - Karlovy Vary, ulice Anglická

Fotografie místa

Svažitost a komplikovanost pozemku tak vybízí k vytvoření specifického raumplanu domu

Skici jednotlivých pater

Situace - přístup na pozemek je z jihovýchodu, soukromá část pozemku je pak na severozápad

Suteréní patro s technickým zázemím + patro vstupní s výškově odskočeným zadním traktem s wellness

Patro obytné s hlavní převýšenou obytnou místností a kuchyní + třetí patro s ložnicemi

Uskočené poslední patro s pokoji + celkový výpis všech místností v objektu

Hlavní podélný řez objektem - výškové odskočení severní části vstupního podlaží tak dává vzniknout velkorysému obytnému prostoru s výškou 1,5 typického podlaží

Pohledy na fasády domu

... proměny vily během celého roku

Dům u potoka

Nacházíme se ve městě Pec pod Sněžkou a to přímo u hlavní tepny, kolem které je zástavba najhustší

Pozemek je v blízkosti centrální části města, směrem na horní lyžařský areál

Místo je sevřeno mezi silnicí a korytem Zeleného potoka

... tam, kde se opět potkává potok s cestou!

Autor: Michal Rouha
Spolupráce: Lucia Kanderová, The Hong Nhung
Vizualizace: Pavel Vinter, ZAN Studio
Lokalita: Pec pod Sněžkou

Nacházíme se ve městě Pec pod Sněžkou a to přímo u hlavní tepny, kolem které je zástavba nejhustší. Pozemek je v blízkosti centrální části. Je sevřen mezi silnicí a korytem Zeleného potoka. Z jižní strany se zvedá strmý, hustě zalesněný kopec. Za Zeleným potokem, na hraně svahu je pěší stezka. Z tohoto místa se nám otevírá krásný výhled do údolí. Parcela je trojuhelníkového charakteru.

Nejdůležitejší roli při umístňováni domu sehrálo respektování uličních čar. Protože se v těchto místech již zástavba rozvolňuje, je při pohledu do údolí cítit více hran, které tvoří ulici. To reflektuje i tvar domu. Horní podlaží je vůči přízemí mírně natočeno. Posunutím domu těsně na hranu pozemku umožňuje vytvoření větší soukromé zahrady.Uskočením hmoty vzniká z uliční strany krytý vstup a v zahradě místo pro terasu. Jinak se tvarově ani materiálově nesnaží na sebe upozorňovat. Tradiční sedlová střecha je z falcovaného plechu. Přízemí a podkroví jsou funkčně i materiálově rozdílné.

Nejdůležitejší roli při umístňováni domu sehrálo respektováni uličních čar, protože se v těchto místech již zástavba rozvolňuje, je při pohledu do údolí cítit více hran, které tvoří ulici

To reflektuje i tvar domu - horní podlaží je vůči přízemí mírně natočeno, posunutím domu těsně na hranu pozemku umožňuje vytvoření vetší soukromé zahrady

Srdcem prvního podlaží je světnice, kde se odehrávají všechna společná setkání, hlavní ložnice pak otevírá výhled do klidného údolí potoka

Podkroví slouží návštěvám - ze společné kuchyňky vstupujeme do dvou samostaných pokojů s vlastní koupelnou a toaletou

V podkroví, pod střechou je i prostor pro případné přenocování unavených lyžařů ... s výhledem na potok

Střecha na jihovýchod disponuje dvěma vikýři orientovanými do protějšího zeleného kopce

Prostorné vikýře zvětšují a prosvětlují obytný prostor v podkroví

Nadhledový pohled z protějšího kopce ...

Z ptačí perspektivy zase z druhé strany

Přízemí domu je z kamene, kvůli lepší odolnosti vůči sněhu

Tvář domu k potoku, na jihovýchod, je spíše otevřenější s větším prosklením

Podkroví je tradičním laťováním obloženo dřevem

Do ulice dům působí spíše uzavřeně, okna jsou jakoby ukryta za svislým laťováním

Model domu je ze čtyř kusů a byl vytištěn na 3Dtiskárně ... takže se dají vidět i vnitřní dispozice jednotlivých pater

MALÝ velký DŮM

První ideou byl celoročně obyvatelný rekreační objekt se zahradou obklopenou ze tří stran vzrostlou zelení

Objekt by měl sloužit jako adaptabilní a transformovatelný prostor, který bude dobře sloužit ve všech fázích života

Návrh malého a velkého domu tedy odkazuje na předpokládaný celoživotní cyklus jedné rodiny

Autor: Michal Rouha
Spolupráce: Lucia Kanderová, Filip Kocourek
Vizualizace: SDAR, Michal Šlusar
Lokalita: Posázaví

Prostředí, kde by objekt měl stát ... v létě a v zimě

Prvotní skicy domu ...

Lokalitou domu je posázavská krajina ... tedy příroda, řeka, vodáci, kolo ... pozemek je u koryta původní cesty místního potoka

Dům je rozdělen na dva objekty, které jsou propojeny krčkem: velký a malý dům = hlavní dům a vejminek

Vstupní patro hlavního domu je zaměřeno na funční a užitkovou náplň - vstupní prostory, technické a skladovací prostory, koupelna, malý pokoj, kuchyň s větším obytným prostorem ... Vejminek je pak místem odpočinku, práce, útočištěm pro hosty

Podkrovní prostor hlavního domu je pak navržen jako variabilní prostor, který v některých případech může sloužit jako jeden velký obytný prostor s výhledy do všech 4 stran ...

... a nebo jako dělený prostor na dva prostorné pokoje

V centrální pozici domu je pak umístěno přímé schodiště projující vstupní podlaží s podkrovím

Dům je odsazen od terénu, na sloupkách ... aby mohl dýchat a krajina pod domem zůstala tak, jak je nyní

Přední jižní pohled s větším prosklením a orientovanou plochou pro případné budoucí fotovoltaické panely

Na východní stranu k bývalému potoku jsou orientovány pokoje domu, pracovna vejminku ... i výhled od kuchyňské linky

Severní pohled z horní části pozemku, kde je krajina více zvlněna

Západní strana, kde je umístěn i průchozí spojovací krček

Rozložená konstrukce objektu ... od základů až po střechu

Pohled do obytného prostoru ... jídelní stůl, pohovka, obytná stěna s knihovnou + vysoký strop + otevřenost do zahrady na terasu

Jeden z podkrovních pokojů ... s podiem a vikýřem včetně výhledů do okolní zeleně

to je MALÝ velký DŮM ...